05-600 Grójec ul. Fabryczna 3
tel : +48 48 664-30-26 lub 27
fax: +48 48 664-30 -28
O firmie Technochemia


Już jako koncesjonowany producent sprzętu medycznego utrwaliła swoją pozycję na rynku, poszerzyła asortyment produkowanych wyrobów oraz zdobyła nowych odbiorców swoich produktów.

W ramach ciągłego doskonalenia Ch.S.P Technochemia w roku 2002 rozpoczęła działania w celu przystosowania funkcjonującego Systemu Jakości do wymagań norm EN ISO 9001:2000 oraz EN ISO 13488:2000 i uzyskała certyfikat jednostki TÜV - Safety Gmbh.

Realizując założenia Polityki Jakości oraz przygotowując firmę do swobodnego przepływu towarów w Unii Europejskiej wytwarzane wyroby medyczne poddano ocenie zgodności z wymaganiami Dyrektywy MDD 93/42/EEC i przy udziale jednostki notyfikowanej TÜV uzyskały one znak CE, co potwierdza ich wysoką jakość i bezpieczeństwo stosowania.

Aktualnie w celu dalszego potwierdzenia, że produkowane wyroby i świadczone usługi spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawnych - funkcjonujący System Zarządzania Jakością rozszerzono o wymagania normy EN ISO 13485:2003 i uzyskano certyfikat jednostki notyfikowanej TŰ V - Rheinland
 
© by TUPTUS 2005