05-600 Grójec ul. Fabryczna 3
tel : +48 48 664-30-26 lub 27
fax: +48 48 664-30 -28
O firmie Technochemia


Historia Ch.S.P. "TECHNOCHEMIA" sięga początku lat 50-tych. Firma powstała już wówczas jako producent wyrobów gumowych i lateksowych stosowanych w służbie zdrowia.

Od początku swojego istnienia Spółdzielnia była aktywnym członkiem Krajowego Związku Spółdzielni Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego, co pozwoliło jej skutecznie śledzić bieżące potrzeby jednostek służby zdrowia w asortymencie sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych.

Obecnie w wyniku wielu przeobrażeń firma "TECHNOCHEMIA" jest jedną z niewielu firm w kraju z tak długoletnią tradycją w zakresie wytwarzania wyrobów medycznych.
Najistotniejsze zmiany dokonały się jednak w Spółdzielni w latach 90-tych.Dokonano wówczas olbrzymiej pracy związanej z przygotowaniem i skutecznym wdrożeniem Systemu Zapewnienia Jakości według wymagań Biura Oceny Systemów Jakości jako jednostki opiniotwórczej Ministerstwa Zdrowia.

Firma uzyskała w roku 1998 koncesję Ministerstwa Zdrowia na wytwarzanie, sterylizację oraz kontrolne badania laboratoryjne wyrobów medycznych.
 
© by TUPTUS 2005